• 09123775247
  • 02636522832

آموزش نصب آیفون تصویری سوزوکی - igmstore

مراحل نصب آیفون تصویری شامل مواردی همچون شناسایی دقیق نوع درب بازکن، نوع سیم کشی ساختمان، نصب آیفون تصویری، نصب پنل زنگ دم دری، اتصال جریان برق به درون مدار های سیستم و تست نهایی است.