• 09123775247
  • 02636522832

اهمیت قفل برقی برای درب پارکینگ - ایمن گستر مهدی

در حال حاضر اکثر جک های ایرانی و خیلی از ایتالیایی ها قدرتی معادل 300 تا 350 کیلوگرم در هر بازو دارند و این قدرت در دو بازو 600 تا 700 کیلوگرم می شود.